Smarte havner 2017

Arrangementer • Havn

Teknologiutviklingen akselererer og blir stadig smartere. Hverdagen som vi kjenner den i dag vil endre seg og se annerledes ut i morgen. Bedriftenes Møteplass 2017 retter fokuset på hvordan digital revolusjon, økt automatisering, «big data» og droneteknologi vil endre vår virkelighet og måtene havnene jobber på.

 

Bedriftenes møteplass 2017 er årets konferanse for lokale og regionale samfunnsbedrifter og arrangeres 7. – 8. mars på Quality Hotel EXPO. Årets tema er «Smart fremtid» og programmet er så godt som på plass.

Vi kan friste med innlegg om automatisering av sjøtransporten, ledelse av bedrifter i endring, fremtidens behov for kompetanse, risiko ved digitalisering – kort sagt: om muligheter og utfordringer ved digitaliseringen i vår bransje.

Egen havnesesjon og årsmøte for havn

KS Bedrift Havn vil sette søkelys på bl.a. teknologiske muligheter, økonomi og eierskapspolitikk knyttet til havne- og byutvikling, også relatert til havneloven.

Årsmøte og generalforsamling med valg av blant annet representanter til utvalget i KS Bedrift Havn gjennomføres i selve årsmøtet første dag.

Ledelse av bedrifter i endring

De store teknologiske endringene setter nye krav også til arbeidslivet og forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Implementering av smart fremtid krever endringsledelse. Bedriftenes møteplass setter søkelyset på hvordan ledernes rolle i endringsprosessen og hvordan enkeltpersoner kan håndtere det nye arbeidslivet.

Steinar Bjartveit, høyskolelektor II ved BI, vil sette ledelse og makt i et perspektiv fra antikken og frem til i dag. Daglig leder i Digitale Gardermoen, Odd Ruud, skal fortelle om hvordan endringsprosesser kan forberedes og gjennomføres. Professor i organisasjonspsykologi, Bård Kuvaas, retter blikket mot hvordan virksomheter kan takle et arbeidsliv preget av endring og lite stabilitet.

Konkurranse og kommunale bedrifter

Hvordan slår endringer i regelverket ut, og hvilket perspektiv har eier (kommunen)? Og, hvordan påvirkes kommunale bedrifter av konkurranse? Dette er naturlige spørsmål som står i fokus i innleggene til Professor Erling Hjelmeng, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, advokat Herdis Helle, Kommuneadvokaten i Bergen, kommunalråd John Peter Hernes (H), Stavanger kommune og daglig leder Kjell-Øyvind Pedersen, IVAR IKS.

Du treffer blant annet olje- og energiminister Terje Søviknes som vil snakke om hvordan politikere kan legge til rette for infrastruktur som fremmer lokal næringsutvikling. Sjefsøkonom i IKT-Norge Roger Schjerva, som også sitter i Delingsøkonomiutvalget, presenterer resultater fra utvalgets arbeid. Sjefsøkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik, vil snakke om digitalisering og ny teknologi som utfordrer verdiskaping og sysselsetting, og hvordan dette kan dreies fra trussel til mulighet.

Møteplass for erfaringsutveksling

I tillegg er dere mange som bruker Bedriftenes møteplass til nettopp å møte hverandre og å møte andre ledere, styremedlemmer og andre medlemmer i KS Bedrift, der alle har til felles at de leverer tjenester til fellesskapet og tar samfunnsansvar.

Se programmet og meld deg på! Målgruppen er ledere, styremedlemmer, og andre fra bedriften som jobber med beslutninger, eierkontakt og planlegging. Kontakt oss for evt. spørsmål om konferansen.

Påmelding og program finner du her.