Fagsamling havn Tromsø 13.11.15 justert.jpg
En lystig gjeng fra fagsamlingen for havnene

Fagsamling 2015: vellykket samling i Tromsø

Arrangementer • Havn

40 deltakere var samlet til en svært vellykket fagsamling for havneansatte i Tromsø i november. Samlingen tok opp mange aktuelle temaer og det var også omvisning i Tromsø havn.

 

Tromsø havn har gjort store investeringer de siste årene og har mange spennende prosjekter i gang som blant annet havnedirektør Halvar Pettersen orienterte om.

På en annen del av arrangementet kunne deltakerne velge selv mellom flere innledere etter interesser. Her deltok også flere ansatte fra medlemshavnene i KS Bedrift Havn, med temaer som havna og næringslivet, lokalisering og design av havn, bruk av SafeSeaNet, vedlikehold i havn og landstrømsløsninger.

Det var også innleder fra Innovasjon Norge og Enova som tok for seg virkemidlene de har til å stimulere til næringsutvikling og bedre miljø. Enova lanserte sin konkurranse om landstrøm omtrent samtidig med samlingen, og de kunne fortelle mer konkret om hvordan ordningen fungerte.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var entydig positive. Dette ville de ha mer av!

Har du meldt deg på havneledeforum? Om ikke, se her!

 

Foredragene fra samlingen finner du her