Norske Havner er talerør for havnene langs Norges kyst. Vi har i flere år vært en pådriver for næringspolitiske endringer for havnene. Et av våre gjennomslag er at ansvarsområdet for havn ble flyttet fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet.

Det har alt ført til en tydeligere transportpolitikk for havnene. Regjeringenes havnestrategi er et godt eksempel på hvordan havnene trekkes inn i en diskusjon om utviklingen av infrastruktur for å sikre mer effektiv sjøtransport.

Relevante artikler