Næringsminister Monica Mæland og statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, var med å signere samarbeidserklæringen med sentrale aktører i kystfartsnæringen. KS Bedrift er partner i prosjektet og erklæringen tar sikte på at Norge skal ha verdens mest miljøvennlige flåte av kystgående fartøy. Dette stiller også krav til utvikling av havnene.

I fremtiden vil LNG- og batteridrift utgjøre en betydelig del av det drivstoffet verdensflåten benytter. Norge har allerede en ledende posisjon på dette området, og landet har dermed et godt miljømessig og næringsmessig utgangspunkt. DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) står bak initiativet til Grønt Kystfartsprogram, som er en felles satsing mellom industrien og myndighetene for å sørge for at vi kan etablere verdens mest miljøvennlige og effektive kystfart.

Både Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøverndepartementet støtter opp om satsingen. Innovasjon Norge er med å finansiere prosjektet sammen med partnere. 

Gode forutsetninger

-Skipsfartsnæringen har veldig gode forutsetninger for å være ledende i det grønne skiftet. Dette kan bidra til eksport av gode og fremtidsrettede miljøvennlige løsninger. Jeg er sikker på at DNV GL med sin kompetanse og erfaring innen skipsfart, vil være med på å bidra til å opprettholde Norges ledende maritime posisjon i verden, sier næringsminister Monica Mæland (H).

– I år skal FNs klimaforhandlinger i Paris bli enige om en ny klimaavtale. Avtalen vil medføre nye forpliktelser og nye klimatiltak må iverksettes. Derfor må flere skip bruke miljøvennlig drivstoff som gass og batteridrift, og vi må se flere skip med nye energieffektiv design. Det grønne skiftet i maritim næring både løser miljøutfordringer og gir verdiskaping, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H). Det var statssekretær Lars Andreas Lunde som signerte erklæringen i hennes sted.

– Vi ser for oss en flåte av offshorefartøy, tankere, stykkgods-, container-, bulk-, og passasjerskip, ferger, fiske- og havbruksfartøy, slepebåter, og andre kystfartøy drevet helt eller delvis med batterier, LNG eller andre miljøvennlige drivstoff, sier programdirektør for Grønt Kystfartsprogram, Narve Mjøs i DNV GL.

Felles løft

Grønt Kystfartsprogram vil kunne bidra til å gjennomføre regjeringens nye maritime strategi. Satsingen vil være et felles løft på tvers av bransjer, departementer og statlige etater. Programmet blir en viktig bidragsyter for å oppnå både nasjonale og globale klimamål, og det vil også bidra til redusert luftforurensing. Samtidig vil det være en motor for innovasjon og grønne arbeidsplasser. På sikt ventes det også at det vil gi store eksportmuligheter både for den maritime næringen, energisektoren og leverandørindustrien.

– Vi vil gjøre Norge til en verdensleder og et utstillingsvindu innen grønn kystfart og skape internasjonal oppmerksomhet, sier Narve Mjøs.

I samarbeidet mellom partene vil det bli etablert en detaljert programplan. Til sammen 29 selskaper og organisasjoner har signert erklæringen sammen med både Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. 

Les mer på DNV sine side:
Grønt kystfartsprogram