Samferdselsdepartementet ga transportetatene og Avinor i oppdrag å gjennomføre en bred samfunnsanalyse av godstransport i forbindelse med revideringen av neste Nasjonale Transportplan.

Analysen gjennomføres av prosjektet NTP Godsanalyse og arbeidet skal ferdigstilles innen sommeren 2015. Deltakerne i prosjekgruppen er Else-Marie Marskar, Gunnar Markussen, Thorkild Askildsen, Torill Presttun, Ingrid M. Heggebøe Lutnæs og Pia Farstad von Hall. 

Prosjektet la frem den første rapporten i prosjektet i februar 2015. Rapporten er en grundig kartlegging av norsk godstransport og viser at størstedelen av godset fraktes sjøveien. Prosjektet avslutter sitt arbeid i august 2015. 

Den første rapporten finner du her.

 

Relevante artikler