Truck laster skip

Millioner klare til å flytte gods!

Moderne og effektiv godstransport • Havn

Tidligere i vår utlyste Kystverket en tilskuddsordning for rederier til etablering av nye linjetilbud. Tilskuddet skal bidra til etablering av nye og mer miljøvennlige transportruter av gods langs norskekysten.

- Dette er en ordning KS Bedrift Havn har støttet og det skal bli spennende å følge utviklingen for de nye tilbudene som har fått tilskudd, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør for KS Bedrift Havn.

Tilskuddsordningen hadde søknadsfrist i mai, hvor totalt elleve aktører søkte. Nå har seks aktører fått tilskudd for godsoverføring; DFDS, Samskip, Base Marine AS, Wallenius, Cryo Shipping og Nor Lines. Dette melder MT Logistikk. Tilskuddsordningen har som formål å stimulere mer sjøtransport rettet mot rederier som kan dokumentere økt sjøtransport; såfremt dette påviser en miljøgevinst sammenlignet med veitransport. Dette vil blant annet redusere antall lastebiler fra norske veier Kystverket beregner nytteeffekten i aktørenes søknad for å avgjøre om det foreligger et grunnlag for tilskudd.

- Pengene strekker mye lenger enn hva vi trodde i utgangspunktet, og i løpet av veldig kort tid kommer ting til å skje, sa samferdselsminister Solvik-Olsen under Arendalsuka. - Så får vi se om vi må fylle på mer penger i tilskuddsordningen eller om vi får utløst det vi vil, la samferdselsministeren til.

Det er bevilget 82 millioner kroner i tilskuddsordningen.

DFDS har fått innvilget støtte på opptil 4.3 millioner kroner for å etablere en ny rute mellom Immingham-Oslo. Totalt vil prosjektet utgjøre totalt 253 260 tonn til sjøtransport, med en beregnet samlet nytteverdi på kr 4 331 566.

Kystverket har videre innvilget støtte på opptil 3.6 millioner kroner til Samskip for en lektertjeneste som skal hente inn containere fra Ikornes, Vartdal, Hareid, Ellingsøy, Molde og Elnesvågen til konsolidering ved containerterminalen på Flatholmen i Ålesund. Herfra vil enten Samskip eller andre operatører frakte det konsoliderte godset videre til kontinentet. Prosjektet vil totalt utgjøre i underkant av 500 000 tonn gods til sjøtransport med en samlet nytteverdi på 3 591 903 kroner.

Base Marine AS har fått innvilget støtte på opptil 27.5 millioner kroner for å etablere en linje mellom Stavanger og Kristiansund for olje- og gassfrakt. I dag fraktes godset på vei. I 2017 vil skipet «Hannah Kristina» gå i linje mellom de to havnene, hvor det skal økes til to skip i 2018. Totalt vil linjetilbudet utgjøre i overkant av 420 000 tonn gods til sjøtransport med en samlet nytteverdi til 27 457 887 kroner.

Videre innvilget Kystverket støtte på opptil 35.7 millioner kroner over tre år til Wallenius Lines for å etablere ruter mellom Oslo og Bergen via Stavanger, og mellom Rostock og Moss/Oslo via Wallhamn i Sverige. I starten vil Wallenius Lines benytte innleide skip til ruten, mens det i andre og tredje periode vil fases inn nybygg. Totalt vil prosjektet utgjøre i underkant av 1.5 millioner tonn gods til sjøtransport med en beregnet samlet nytteverdi på 66.7 millioner kroner.

Cryo Shipping skal benytte ombygde PSV-skip med LNG-tanker på dekk til å etablere en rute for distribusjon av LNG mellom Hammerfest, Lødingen, Moskenes og Bodø. Rederiet fikk i overkant av 9 millioner kroner i støtte. Den samlede overføringen av gods er estimert til i 58.007 tonn. 

Nor Lines skal bruke LNG-skipene MS Kvitnos og MS Kvitbjørn til prosjektet "Base2Base", en utvidelse av deres CL-rute til oljebaser i Nord-Norge. Nord Lines fikk tildelt i underkant av 12.5 millioner kroner til prosjektet. Nor Lines skal dermed transportere i underkant av 70.000 tonn i perioden.

Norheim Shipping fikk ikke søknaden sin om støtte til prosjektet «Sjøbasert» godkjent, da Kystverket kom frem til at prosjektet ikke ga tilstrekkelig forventet nytteverdi, samt at kriteriene for behov om støtte på kort sikt og langsiktig levedyktighet ikke var oppfylte. «Sjøbasert» baserte seg på å frakte fersk fisk fra Vestlandet til Nederland i containere.