En organisasjonsmodell er hvordan organisasjonen er strukturert. Det finnes utallige variasjoner.

Fra kommunal etat til selskap: Mange kommuner vurderer ulike måter å organisere sin havn på. Det kan være styrker og svakheter med de ulike modellene: Paragraf 27 (§27), kommunalt foretak (KF), interkommunalt selskap (IKS) og aksjeselskap (AS). Alle disse har ulike kvaliteter.

Norske Havner har fått laget en vurdering av de ulike eiermodellene. Rapporten finner du her