berlevaag-havn2.jpg
Bilde: Berlevåg havn

Vil Regionreformen bedre forvaltningen av fiskerihavner?

Rammevilkår for havnene • Havn

Godt utviklede fiskerihavner er avgjørende for å utvikle fiskerinæringen og opprettholde sterke lokalsamfunn langs kysten. Med den nye Regionreformen som nå er vedtatt overføres ansvaret for fordeling av midler til fiskerihavner fra Kystverket til de nye regionene. Er dette lurt?

Vi stiller spørsmål ved om dette er veien å gå for å utvikle fiskerihavnene. Det er klart at lokalkunnskap er viktig, men reformen inneholder så langt for mange usikkerhetsmomenter. Det som iallfall er viktig er at de som skal omfattes av den nye ordningen blir invitert med på å utforme den endelige ordningen.

Vi er en nasjon som i stor grad er oppbygd på rikdommer fra havet. Ikke minst har fiskeriene vært sentral gjennom historien. Og nå snakkes det om utvikling av den blå åker. I tillegg til at de tradisjonelle fiskeriene utvikler seg, utvikler også bruken og utnyttelsen av havet seg i nye retninger og på nye områder. I tillegg til matproduksjon finner vi kanskje løsninger både på medisinske utfordringer og klimautfordringer ved å bruke havet på nye måter.

Fiskerihavnen har og vil derfor ha en sentral plass for å utvikle næringene i havet i årene som kommer. Er da regionalisering av forvaltningen av fiskerihavnmidlene veien å gå? Er det et tiltak for bedre fiskerihavner eller er det et tiltak for å fylle en reform med innhold?

Våre medlemmer har alltid vært klare på at fiskerihavner må være et statlig ansvar. De kostnadene det er med å bygge og vedlikeholde moloer og kaier er såpass store at en ikke kan forvente full brukerbetaling eller finansiering over kommunal budsjetter. For hva skal nedprioriteres i kommunen den dagen moloen ryker i stormen? Barnehagen, skolen eller eldrehjemmet?

Nå går altså ansvaret for fordeling av midler til fiskerihavnen til de nye regionene. Er det lurt? Det vi vet er at Kystverket har god kompetanse både til å fordele midler og til å bygge og vedlikeholde anlegg. Det er våre medlemmer tydelig på. Kan de nye regionene inneha samme fagkompetansen som det som er i Kystverket i dag?

Og hvordan blir den økonomisk? Skal midlene gå inn i den store potten eller skal de øremerkes? Det sies at det skal følge penger med, men det skal være som del av frie midler. Da kan det raskt bli mer penger til asfalt istedenfor til havneanlegg.