Mange kommuner har valgt å samarbeide om ett felles havneselskap. Som en oppfølging av regjeringens havnestrategi er det satt av midler til utredning av samarbeidsprosjekter i statsbudsjettet for 2015. 

Andre havner har funnet det formålstjenlig å samarbeid om administrative tjenester og markedsføring av sin havn. 

Mer om ordningen på Kystverkets nettside: www.kystverket.no

 

Relevante artikler