Videoserie: Bærekraftige løsninger

Full gass på biogasspedalen

Bærekraft • Avfall | Andre bransjer

Bærekraftige løsninger, episode 1: Biogass regnes som et klimanøytralt drivstoff og har et enormt uløst potensialet innen tungtransport, sjøtransport og industri.

Kommunale og interkommunale avfallsselskap har brøytet vei for å utvikle biogassproduksjonen i Norge. Ved å kjøle ned gassen til flytende biometan, ser vi nå starten på det som kan bli en energirevolusjon innen transport og industri.

I filmen får du se hvordan Tine har tatt i bruk biogass til transport og industrielle prosesser. Men skal biogass få utløst sitt enorme potensiale som klimavennlig energikilde trengs langsiktige rammebetingelser som likestiller biogass med elektrisitet og hydrogen, samt at man ser på hele verdikjeden.

Les også: Klimavennlig transport