Videoserie: Bærekraftige løsninger

Matavfall blir til fiskemat

Bærekraft • Avfall | Andre bransjer

Bærekraftige løsninger, episode 2: For å lykkes med en sirkulær økonomi må ulike aktører samarbeide om å skape innovative løsninger for å utnytte de ressursene som vi tidligere har sett på som avfall. Det skaper verdier, jobber og reduserer klimaavtrykket.

I Norge kastes 385 tusen tonn mat hvert år. Stortinget har bestemt at fra 2023 må alle landes innbyggere sortere ut matavfallet. Vi har sett at matavfall brukes i produksjonen av biogass til kjøretøy, men fins det andre måter å utnytte matavfallet på?

Se hvordan renovasjonsselskapet BIR i Bergen samarbeider med blant annet Invertapro om oppdrett av larver, som i neste omgang brukes som høyverdig og kortreist protein i fiskefôr. Dette bidrar til å gjøre noe fornuftig med avfallet, men også med å løse fôrbransjens behov for bærekraftig, kortreist og sunt protein.

Les også: Vi går mot en sirkulær økonomi