Brannsamarbeid gir bedre beredskap

Kort fortalt • Brann og redning

Det å være brannsjef er en krevende jobb. Likevel er det mange brannsjefer som jobber deltid. Hva tror du det gjør med beredskapen der du bor? Og hva kan gjøres for at folk skal føle seg tryggere?