Retten til å bestemme over ansatte

Kort fortalt • Andre bransjer

Noe vi ofte får spørsmål om, er hvor mye arbeidsgiver kan styre og bestemme over de ansatte. Og hvilke endringer som kan gjøres undervegs i arbeidsforholdet.

I denne videoen kan du lære mer om spørsmål innenfor det vi kaller for arbeidsgivers styringsrett.