Slik foregår lønnsforhandlingene

Kort fortalt • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Lurer du på hvordan arbeidsgiver og fagforening kommer frem til hvilke lønnstillegg som gis hvert år? 

Hver vår er Samfunnsbedriftene i lønnsforhandlinger med arbeidstakersiden. Om du vil vite mer om hvordan arbeidsgiver og fagforening kommer frem til hvilke lønnstillegg som gis hvert år, så se denne filmsnutten.