Equality Check Foto Morgan Lane Unsplash For Nett
Flere av Samfunnsbedriftenes bransjer er sterkt mannsdominerte. Likestilling er en av tingene Equality Check skal fremme. (Illustrasjonsbilde. Foto: Morgan Lane / Unsplash)
Equality Check skal fremme mangfold

Har din bedrift en kultur som skaper like muligheter?

Mangfold •

Equality Check lar bedrifter se hvordan de ligger an og hva de eventuelt kan jobbe med for å skape en kultur som fremmer mangfold. Målet er å bidra til åpenhet og likestilling i arbeidslivet.

La oss begynne med det opplagte: Norge er et langstrakt land med et uttalt mål om å ivareta spredt bosetning. Mange kanter av landet har rett og slett for få innbyggere til at man skal bli et mønsterbilde for mangfold på kort sikt.

Samfunnsbedriftenes medlemmer leverer kjernetjenester i ulike lokalsamfunn rundt omkring i hele Norge. Det er derfor naturlig at mangfoldet i mange av våre medlemsbedrifter ikke alltid er så stort som mange kanskje ønsker.

Skal ikke henge ut noen

Hensikten med Equality Check er heller ikke å komme med en pekefinger på grunn av for lite mangfold. Målet er å synliggjøre om bedriftskulturen fremmer like muligheter for alle – uavhengig av kjønn og kjønnsidentitet, legning, alder, etnisitet, nasjonalitet, religion eller andre ting som kan brukes for å utestenge mennesker.

En svært homogen bedrift kan derfor i teorien score godt. Det viktige er at det er en bevissthet hos ledelsen og de ansatte om mangfold og at man ønsker å fremme like muligheter.

På Equality Check vurderes en rekke ting:

 • Like muligheter
 • Balanse jobb / fritid
 • Fravær av uønsket sexpress
 • Ingen ubevisst forutinntatthet
 • En inkluderende kultur
 • Foreldrepermisjon
 • Om ledelsen prioriterer mangfold med ord
 • Om ledelsen prioriterer mangfold med handling
 • Om man vil anbefale andre å jobbe der
 • Om man opplever fremtidspotensiale
 • Vitser / kommentarer om en minoritetsgruppe man tilhører
 • Vitser / kommentarer om minoritetsgrupper man ikke tilhører
 • Om man blir undervurdert som følge av identitet

Gir mulighet for å lære

Alle bedrifter er i utgangspunktet registrert i Equality Checks systemer. Alt som kreves for at din bedrift skal få en «score», er at fem ulike ansatte har gitt sine vurderinger.

Derfor anbefaler vi alle våre medlemmer å gjøre seg kjent med nettstedet og å benytte det som en mulighet til å lære om eventuelle forbedringspotensialer.

Les mer om Equality Check