Produsentansvar Foto Science In HD Unsplash For Nett
Produsentansvar er at produsenter og importører tar et ansvar for produktet de har laget / solgt også etter at produktet har blitt til avfall. Illustrasjonsbilde. (Foto: Chris Liverani/Unsplash)
Stortingsvalget 2021

Produsentansvar - dette mener Samfunnsbedriftene

VALG 2021 •

Produsenter og importører bør ha ansvaret for kostnader gjennom et produkts livsløp, også når det blir avfall. Dette fremmer miljøvennlig produktutvikling og bidrar til en sirkulær økonomi og klimakutt.

Produsentansvaret er et av våre viktigste klima- og miljøpolitiske virkemidler. Derfor bør dette ansvaret være del av den politiske debatten. I lenkene under finner du Samfunnsbedriftenes posisjonsnotater om produsentansvar.

Bakgrunnsinformasjon om fremtidens produsentansvar

Kortversjon om fremtidens produsentansvar

Kostnader og fordeling – rapport - Prof. Dr. Hjelmeng

Samfunnsbedriftenes krav til fremtidens produsentansvar