Åpenhetsloven i et nøtteskall

Åpenhetsloven i et nøtteskall

- Du bør kunne vise at leverandørene dine har anstendige arbeidsforhold. Nå når «åpenhetsloven» har trådt i kraft, kan mange be om innsyn, sier advokat Didrik Greve Økland i Samfunnsbedriftene. Lær mer på vårt webinar den 9. mai.

Sosial bærekraft må tas på alvor. Man må kunne vise at det ikke bare er tomt prat. Mediene forventer det. Folkevalgte på eiersiden forventer det. Innbyggerne forventer det. Og dette økte da åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli i fjor.

For det skal gå ordentlig for seg hos leverandørene og underleverandrene dere bruker. Ingen skal tjene penger på å gi de ansatte dårlige kår.

Tenk deg at det skulle komme frem at en av leverandørene deres har brutt regelverket på en kynisk måte. Da bør dere kunne vise at dere har foretatt dere noe for å unngå at dette skal skje. Ellers kan dere ryke på et betydelig tap av omdømme. 

- Så selv om åpenhetsloven strengt tatt kun omfatter alle «større» virksomheter i Norge, er vår klare anbefaling at alle bedrifter må sette seg inn i hva dette går ut på. Folk forventer at samfunnsbedrifter forvalter felles verdier på en god måte, sier advokat Didrik Greve Økland i Samfunnsbedriftene. 

For «større» bedrifter kan det i verste fall være snakk om bøter. I visse tilfeller kan en leder til og med få et personlig ansvar for å ikke ha fulgt opp en problematisk situasjon på en god nok måte.

Målet med mer «åpenhet»

I vår temaartikkel peker vi på at åpenhetsloven har et todelt formål. Det ene formålet er å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Det andre formålet er å gi forbrukere, fagforeninger, organisasjoner, media og andre utenforstående rett til informasjon om hvordan virksomheten fremmer slik respekt.

Slik informasjon vil de større virksomhetene måtte offentliggjøre ved å gjennomføre en aktsomhetsvurdering. Gjennomføres ikke slik aktsomhetsvurdering, vil forbrukerrådet kunne sanksjonere mot virksomheten.

Og selv om slike sanksjoner ikke vil kunne ramme «mindre» bedrifter, er både problematikken og formålet med loven i høyeste grad relevant for dem også.

I dette kurset vil vi gå igjennom loven punktvis og gi en kort innføring i selve loven. Temaet aktsomhetsvurdering vi bli særlig vurdert.

Kursholder er advokat Didrik Greve Økland i Samfunnsbedriftene. 

 

Tid: 9. mai, kl. 10.00-11.30

Sted: Teams - lenke blir sendt ut dagen før webinaret

Pris: Kr. 900,- medlemmer, kr. 1.500,- ikke medlemmer