Digitale møter om IKS-loven

Digitale møter om IKS-loven

Samfunnsbedriftene inviterer våre IKS-medlemmer til digitale innspillsmøter om foreslåtte endringer i IKS-loven tirsdag 23. august.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har sendt på høring forslag til endringer i IKS-loven. Lovarbeidet vil legge sentrale føringer for IKS-loven som rammelov for alle interkommunale selskap, og det er viktig at selskapenes syn blir hørt.

 

Møtene innledes med en kort presentasjon av de sentrale lovendringene som foreslås. Deretter åpnes det for spørsmål, innspill, kommentarer og meningsutveksling knyttet til de ulike forslagene. Diskusjon om mulige fordeler og ulemper ved forslagene er verdifullt. Alt dette vil Samfunnsbedriftene ta med oss i arbeidet med høringssvaret som skal sendes til KDD. Det enkelte medlem står selvsagt fritt til å sende inn eget høringssvar i tillegg.

 

Møtene avholdes på følgende tidspunkter:

 

  1. Møte kl. 10.00 – 11.00
  2. Møte kl. 11.30 - 12-30
  3. Møte kl. 13.00- 14.00

 

Dere velger selv hvem som stiller på vegne av selskapet: Daglig leder og/eller styreleder. Hvert møte kan ha inntil 70 deltakere. Påmelding registreres fortløpende inntil det er fullt.

 

Vi minner også om at innspill kan sendes oss direkte: https://www.samfunnsbedriftene.no/aktuelt/advokattjenester/iks-loven-i-endring-samfunnsbedriftenes-brev-med-forslag/

 

Sted: Zoom - lenke sendes dagen i før

Tid: 23. august

Pris: Gratis

 

Illustrasjonsfoto: Fisle