Eierstyring for kommunalt eide bedrifter

Eierstyring for kommunalt eide bedrifter

Mange selskaper ønsker tydelig eierstyring og god dialog med eierne sine. 20. oktober inviterer vi ASVL-medlemmer og andre vekst- og attføringsbedrifter til seminar. Der vil juridisk direktør Agnete Sommerset i Samfunnsbedriftene gå gjennom rammer, krav og anbefalinger som gjelder for eierstyring i kommunalt eide selskaper.

Kommuneloven stiller krav til kommunenes eierstyring i sine selskaper.

I dette webinaret skal vi se nærmere på hva eierstyring er, hvilke formelle krav som stilles til eierstyring, på forholdet mellom eiere og selskapsledelse, og på hva som kan være nyttige grep for å få god og tett kontakt mellom eiere og selskaper. Vi presenterer også det nylig reviderte heftet «Anbefalinger for eierstyring, selskapsledelse og kontroll». Heftet er utarbeidet av KS i samarbeid med Samfunnsbedriftene og KS Konsulent, og benyttes blant annet i folkevalgtopplæringen i kommunene, men er også svært relevant for styrer og daglig ledelse i kommunalt eide selskaper.

Presentasjon om eierstyring og de reviderte anbefalingene holdes av juridisk direktør i Samfunnsbedriftene, Agnete SommersetRune J. Kvarme, seniorrådgiver i ASVL, informerer om ordningen Inkluderende Kommune. Ordningen har som formål å legge til rette for et tettere samarbeid mellom eierkommunene og deres Vekstbedrifter. Metodikken gjør det mulig å identifisere samarbeidsområder, legge til rette for en gjensidig god ressursutnyttelse, og ikke minst gjøre kommunen mer inkluderende gjennom å gjøre aktive og verdibaserte valg i sine innkjøp.

Les også: Kom tettere på eieren av bedriften (ASVLs nettsider)

Daglig leder Ingalill Råket (Allvekst), fylkespolitiker og tidligere ordfører for Viken/Drammen Tore Opedal Hansen og ordfører i Søndre Land Anne Hagenborg deltar i en panelsamtale om erfaringer med eierstyring som direktør Anna Ljunggren i Samfunnsbedriftene leder.

I webinaret kommer også representanter for selskaper og eiere, som vil dele erfaringer med hvordan dette håndteres hos dem. 

Hvis dette er av interesse for deres selskap, så gi gjerne styremedlemmer og medlemmer i eierorganene deres tips om å delta!

 

Målgruppe: Daglig ledere, styremedlemmer og eiere i selvstendige rettssubjekter

Nøkkelinformasjon:

  • Når: Onsdag 20. oktober  kl. 10.00 – 12.00
  • Hvor: Zoom – du vil få tilsendt lenke
  • Pris: Kr. 1 000,- pr. pers (Kr. 3 000,- for gruppe) 
  • Påmeldingsfrist: 19. oktober 2021