Eierstyring i kommunalt eide selskaper - rammer, krav og muligheter

Eierstyring i kommunalt eide selskaper - rammer, krav og muligheter

Mange ønsker tydelig eierstyring og god dialog med eierne. Den 1.juni tar juridisk direktør Agnete Sommerset for seg dette feltet og de reviderte anbefalingene. Såvel selskaper som eiere vil dele sine erfaringer.

Kommuneloven stiller også krav til kommunenes eierstyring i sine selskaper.

I dette webinaret skal vi se nærmere på hva eierstyring er, hvilke formelle krav som stilles til eierstyring, på forholdet mellom eiere og selskapsledelse, og på hva som kan være nyttige grep for å få god og tett kontakt mellom eiere og selskaper. Vi presenterer også det nylig reviderte heftet «Anbefalinger for eierstyring, selskapsledelse og kontroll». Heftet er utarbeidet av KS i samarbeid med Samfunnsbedriftene og KS Konsulent, og benyttes blant annet i folkevalgtopplæringen i kommunene, men er også svært relevant for styrer og daglig ledelse i kommunalt eide selskaper.

 

Presentasjon om eierstyring og de reviderte anbefalingene holdes av juridisk direktør i Samfunnsbedriftene, Agnete Sommerset. I webinaret kommer også representanter for selskaper og eiere, som vil dele erfaringer med hvordan dette håndteres hos dem.

 

Hvis dette er av interesse for deres selskap, så gi gjerne styremedlemmer og medlemmer i eierorganene deres tips om å delta!

 

 

Målgruppe: Daglig ledere, styremedlemmer og eiere i selvstendige rettssubjekter

 

  • Når: Tirsdag 1. juni kl. 10.00 - 12.00
  • Hvor: Zoom - du vil få tilsendt lenke
  • Pris: Kr. 1 000,- pr. pers (Kr. 3 000,- for gruppe) 
  • Påmeldingsfrist: 31. mai 2021

 

Foto: Matt Lamers