Fagdag om statsstøtterett

Fagdag om statsstøtterett

På fagdagen den 14. september skal vi ta for oss statsstøtte i et samfunnsøkonomisk perspektiv, offentlig eierstyring og hvordan håndtere grensesnittet mellom offentlig og konkurranseutsatt virksomhet.

Samfunnsbedriftene og Deloitte Advokatfirma ønsker velkommen til fagdag om statsstøtterett på Munch-museet i Oslo. Tema for fagdagen er «Det offentlige i konkurranse med privat næringsliv».

Hvem bør melde seg på?

Fagdagen er spesielt relevant for fylkeskommuner, kommuner og offentlig eide selskap som har virksomhet i grensen mellom lovpålagte oppgaver og kommersiell virksomhet. De folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner beslutter hvordan kommunen organiserer sine tjenester. Nå har de anledning til å bli bedre kjent med hvilke rammer som gjelder.


Program

09:00 – 09:50    Registrering og frokost

09:50 – 10:00    Velkommen v/ Øyvind Brevik, administrerende direktør i Samfunnsbedriftene

10:00 – 10:20    Introduksjon til temaet v/ Geir A. Melby og Torgeir Overøye, advokater i Deloitte

10:20 – 10:50    Et samfunnsøkonomisk perspektiv v/ Erika Karttinen, seniorøkonom i Menon Economics

10:50 – 11:00    Pause

11:00 – 11:30    ”Konkurranse  på like vilkår” og veien videre fra ESAs perspektiv v/ Jon Loge Ramstad, Legal Officer i ESAs State Aid Unit

11:30 – 12:30    Offentlig eierstyring og organisering av tjenester, paneldebatt v/ Anne Hagenborg (ordfører Søndre Land kommune), [sett inn]

12:30 – 13:00    Lunsj

13:00 – 14:00    Hvordan håndtere grensesnittet mellom offentlig og konkurranseutsatt virksomhet, paneldebatt v/ Tore Gautesen (Karmsund Havn IKS), Per Gunnar Pedersen (Salten Brann IKS), Anita Stubberud Grøndahl (Drøbak Frogn Idrettsarena KF) 

14:00 – 14:10    Pause

14:10 – 14:40    Oppdatering på Nærings- og fiskeridepartementets sektorvise gjennomgang og dialog med ESA v/ [sett inn]

14:40 – 15:00    Sluttkommentar og oppsummering v/ [sett inn]

Konferansier for fagdagen er direktør for samfunnskontakt Anna Ljunggren i Samfunnsbedriftene.
 

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 14. september 2022 kl. 09:00 – 15:00

Sted: Toppsalen, Munchmuseet i Oslo 

Pris:
Medlemmer i Samfunnsbedriftene: kr 1 800,- inkludert lunsj
Ikke-medlemmer: kr 2 800,- inkludert lunsj

Påmeldingsfrist: 14. august

Avmelding skjer kostnadsfritt frem til 14. august 2022.

Foto: Vebjorl