Forvaltningsloven i et nøtteskall

Forvaltningsloven i et nøtteskall

Sitter du i ledelsen av en bedrift som utøver offentlig myndighet? Eller som fatter enkeltvedtak? Sett av to timer den 25. mai for et webkurs med vår advokat Elen Schmedling Gimnæs! Hun lover å gjøre det enkelt.

Etter dette kurset skal du kunne vite når virksomheten din må følge forvaltningsloven. Og du skal kjenne de grunnleggende saksbehandlingsreglene som dere da må følge. Det kan bli to svært velanvendte timer.

Kurset er særlig relevant for:

  • avfall- og gjenvinningsbedrifter
  • brann- og redningsvesen
  • havner

- For dersom bedriften din treffer vedtak ut fra lov eller forskrift, om dere krever inn avgifter, gir pålegg eller fører tilsyn, så er sannsynligheten stor for at dere omfattes av forvaltningsloven, forklarer advokat Schmedling Gimnæs i Samfunnsbedriftene.

Forvaltningsloven gjelder for kommunalt eide bedrifter når de «utøver offentlig myndighet». For interkommunale selskaper (IKS) gjelder også forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og taushetsplikt.

Elen gir deg svarene

Kursholder Elen Schmedling Gimnæs skal på en pedagogisk måte lose deg gjennom de grunnleggende reglene i forvaltningsloven.

Noen spørsmål hun vil gi deg svaret på er: Hva er en sak? Hva er kravene til forsvarlig saksbehandling? Hvordan treffe et formelt vedtak? Hvordan behandler du klager og krav til klageorgan, kravet om skriftlighet (form-krav), partenes rettigheter i forhold til egen sak, taushetsplikten og habilitetskravet?

- Vi vet for eksempel at mange av våre medlemmer er usikre på kravet om å opprette en «særskilt klagenemnd». Hvilke krav stilles egentlig til et slikt klageorgan? Hvem kan oppnevnes som medlemmer? Og hvilke saksbehandlingsregler gjelder for klagebehandlingen?

Dessuten går vi gjennom reglene om adgangen til å omgjøre et vedtak.

Plattform: Zoom - alle påmeldte får innkalling med lenke.

Kursholder: advokat Elen Schmedling Gimnæs

Tid: kl. 10.00-12.00

Pris: kr. 1500 per deltaker per kurs (medlemspris).

Pris for ikke-medlemmer: kr. 2000,- per deltaker per kurs.

Meld deg på ved å trykke på lenke eller blå boks på denne siden.