Forvaltningsloven i et nøtteskall

Forvaltningsloven i et nøtteskall

Omfattes din bedrift av forvaltningsloven? Den 21. september holder advokat / juridisk direktør Agnete Busengdal Sommerset et totimers webkurs med det viktigste du bør vite.

Dersom bedriften treffer vedtak på bakgrunn av lov eller forskrift, krever inn avgifter, gir pålegg eller fører tilsyn, er sannsynligheten stor for at den omfattes av forvaltningsloven.

På dette web-kurset går vi gjennom de grunnleggende reglene i forvaltningsloven: Hva er en sak? Hva er kravene til forsvarlig saksbehandling? Hvordan treffe et formelt vedtak? Behandling av klager og krav til klageorgan, kravet om skriftlighet (form-krav), partenes rettigheter i forhold til egen sak, taushetsplikten og habilitetskravet.

Vi går også gjennom reglene om adgangen til å omgjøre vedtak. Målet er at du skal sitte igjen med kunnskap om når virksomheten må følge forvaltningsloven, og en forståelse av de grunnleggende saksbehandlingsreglene man da må følge.

Plattform: Teams - alle påmeldte får innkalling med lenke.

Kursholder: advokat / juridisk direktør Agnete B. Sommerset

Tid: kl. 10.00-12.00

Pris: kr. 1500 per deltaker per kurs (medlemspris).

Pris for ikke-medlemmer: kr. 2000,- per deltaker per kurs.