Forvaltningsloven i et nøtteskall

Forvaltningsloven i et nøtteskall

Sitter du i ledelsen av en bedrift som utøver offentlig myndighet? Eller som fatter enkeltvedtak? Sett av to timer for et webkurs med vår advokat Elen Schmedling Gimnæs! Hun vil svare deg på det du trenger å vite.

- Dersom bedriften din treffer vedtak ut fra lov eller forskrift, om dere krever inn avgifter, gir pålegg eller fører tilsyn, så er sannsynligheten stor for at dere omfattes av forvaltningsloven, forklarer advokat Schmedling Gimnæs i Samfunnsbedriftene. Forvaltningsloven gjelder for kommunalt eide bedrifter når de «utøver offentlig myndighet». For interkommunale selskaper (IKS) gjelder også forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og taushetsplikt. Når man "utøver offentlig myndighet" må man ha et bevisst forhold til - og blant annet praktisere saksbehandling etter forvaltningsloven.

Spørsmål som da kan oppstå er:

Hva er en sak?

Hva er kravene til forsvarlig saksbehandling?

Hvordan treffe et formelt vedtak?

Hvordan behandler du klager og krav til klageorgan, kravet om skriftlighet (formkrav), partenes rettigheter i forhold til egen sak, taushetsplikten og habilitetskravet?

Etter dette kurset vil du få svare på dette og vite når virksomheten din må følge forvaltningsloven, og de grunnleggende saksbehandlingsreglene som dere da må følge.

 

Tid: 12.april 10.00-12.00

Sted: Web - lenke vil bli sendt ut dagen før webinaret

Pris: 1.500,- for medlemmer / 2.000,- for ikke medlemmer