Habilitet i et nøtteskall

Habilitet i et nøtteskall

Mange kommunale bedrifter er omfattet av forvaltningslovens regler om habilitet. Det er også egne regler om habilitet i selskapslovgivningen. Reglene skal bidra til at vedtak treffes på riktig grunnlag og uavhengig av personlige interesser og andre utenforliggende hensyn. 24.november vil advokatfullmektig Elen S. Gimnæs holde et kurs om dette tema. 

 

At en person er inhabil eller ugild innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Vedkommende kan da ikke skal delta i behandlingen og avgjørelsen av den konkrete saken. Selv om reglenes formål og utgangspunkt er klare, reiser de likevel mange spørsmål i praksis:

 

- Når foreligger det omstendigheter som kan medføre inhabilitet?

- Hvor mye skal til før man blir inhabil?

- Hvem avgjør om man er inhabil i en bestemt sak?

- Hva blir konsekvensen hvis et vedtak er truffet av en ugild saksbehandler?

 

• Kurset gir en grunnleggende innføring i forvaltningslovens regler om habilitet og hensynene bak dem.

• Kurset berører også de særlige habilitetsreglene i selskapslovgivningen.

• Vi ser særlig på reglene i forvaltningsloven § 6 om 1) automatisk inhabilitet og 2) vurderingstemaet «forhold som er egnet til å svekke tilliten til».

• Kurset tar også for seg en del praktiske eksempler på rolle/habilitetskonflikter for ansatte og styremedlemmer i bedriften, og hvilke konkrete hensyn som ofte må veies mot hverandre.

• Vi ser i tillegg på den formelle prosessen rundt habilitetsvurderingen og konsekvensen av at det foreligger inhabilitet.

 

Kurset passer for ledere, styremedlemmer og ansatte i kommunale bedrifter som er omfattet av habilitetsregler i forvaltningsloven eller i selskapslovgivningen.

 

Tidspunkt: 24.november kl. 12.00-14.00

Sted: Digitalt - lenke vil bli sendt ut dagen før webinaret

Pris: Kr. 2.000,- for medlemmer (kr. 3.000, for ikke-medlem)