Habilitet og rolleforståelse i et nøtteskall 

Habilitet og rolleforståelse i et nøtteskall 

Habilitet og rolleforståelse handler om åpenhet, etikk og tillit. Den 7. september holder advokatfullmektig Elen S. Gimnæs og advokat Didrik G. Økland et totimers webkurs med det viktigste du bør vite. 

Habilitetsreglene skal sikre at beslutninger i virksomheten treffes på riktig grunnlag, uavhengig av personlige interesser og andre utenforliggende hensyn.

Både ledere, ansatte og styremedlemmer i mange kommunale bedrifter er omfattet av habilitetsregler i enten forvaltningsloven eller selskapslovgivningen.

Kurset skal gi oversikt over de grunnleggende habilitetsreglene og hensynene bak dem. Vi ser særlig på reglene om automatisk inhabilitet og vurderingstemaet «forhold som er egnet til å svekke tilliten til», jf. forvaltningsloven § 6.

Vi tar også for oss en del praktiske eksempler på rolle/habilitetskonflikter for styremedlemmer og ansatte i bedriften, hvilke konkrete hensyn som ofte må veies mot hverandre, prosessen rundt habilitetsvurderingen og konsekvensen av inhabilitet.

 

Plattform: Zoom - alle påmeldte får innkalling med lenke.

Kursholder: advokatfullmektig Elen S. Gimnæs og advokat Didrik G. Økland

Tid: kl. 10.00-12.00

Pris: kr. 1500 per deltaker per kurs (medlemspris).

Pris for ikke-medlemmer: kr. 2000,- per deltaker per kurs.

Foto: Tirachard Kumtanom / Unsplash