Offentlige anskaffelser - innføringskurs

Offentlige anskaffelser - innføringskurs

Ved en offentlig anskaffelse bør man holde tunga rett i munnen. Men regelverket åpner muligheter for den som vet å benytte seg av dem. Den 11. mars vil den erfarne advokaten Kristine Røed Brun lose deg gjennom stoffet.

Velkommen til innføringskurs i offentlige anskaffelser den 11. mars 2021. Kurset skal øke deltakernes forståelse for og kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser.

Kurset legges opp kronologisk og vil gå gjennom de ulike fasene i en anskaffelse:

• Forberedelsen
• Gjennomføringen
• Kontraktsoppfølgingen 

Kurset vil være praktisk rettet og blant annet ta for seg hvilke veivalg en innkjøper må gjøre på de ulike stadiene i anskaffelsesprosessen. Kurset vil ta utgangspunkt i anskaffelsesforskriften for klassisk sektor.

Temaene for kurset er blant annet:

• Formål og grunnleggende prinsipper
• Anvendelsesområdet og praktiske unntak (herunder kort gjennomgang av unntakene for utvidet egenregi og offentlig-offentlig samarbeid)
• Terskelverdier og prosedyreformer
• Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
• Evaluering og tildeling
• Avvisning, avlysing og endring i kontrakt

Målgruppe: Personer som har vært, er, eller vil komme i befatning med reglene om offentlige anskaffelser. Det er ikke krav om forkunnskaper om anskaffelsesregelverket for å ta dette kurset.
Tid: 11. mars fra klokka 09.45 - 14.15
Sted: Zoom - det vil bli sendt ut lenke i forkant 
Pris: 3000,- for medlem, 5000,- for ikke-medlem
Påmeldingsfrist: 9. mars 2021

Om kursholderen:

Kristine Røed Brun arbeider til daglig som advokat i kommunesektorens organisasjon (KS). Kristine har spisskompetanse innenfor offentlige anskaffelser, og arbeider med juridisk rådgivning til kommunene, interessepolitikk og kurs/foredragsvirksomhet.

Kristine har tidligere arbeidet som advokat i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (SWV) og i konkurransepolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Kristine er medforfatter av kommentarutgaven til lov og forskrift om offentlige anskaffelser (Gyldendal).


Bildet er fra Stegastein i Aurland. (Foto: Robert Bye / Unsplash)