Innføringskurs i offentlige anskaffelser

Innføringskurs i offentlige anskaffelser

Velkommen til innføringskurs i offentlige anskaffelser den 11. mars 2021. Kurset skal øke deltakernes forståelse for og kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser.

Kurset legges opp kronologisk og vil gå gjennom de ulike fasene i en anskaffelse:

• Forberedelsen
• Gjennomføringen
• Kontraktsoppfølgingen 

Kurset vil være praktisk rettet og blant annet ta for seg hvilke veivalg en innkjøper må gjøre på de ulike stadiene i anskaffelsesprosessen. Kurset vil ta utgangspunkt i anskaffelsesforskriften for klassisk sektor.

Temaene for kurset er blant annet:

• Formål og grunnleggende prinsipper
• Anvendelsesområdet og praktiske unntak (herunder kort gjennomgang av unntakene for utvidet egenregi og offentlig-offentlig samarbeid)
• Terskelverdier og prosedyreformer
• Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
• Evaluering og tildeling
• Avvisning, avlysing og endring i kontrakt

Målgruppe: Personer som har vært, er, eller vil komme i befatning med reglene om offentlige anskaffelser. Det er ikke krav om forkunnskaper om anskaffelsesregelverket for å ta dette kurset.
Tid: 11. mars fra klokka 09.15 - 15.30
Sted: Clarion Hotel Oslo, 5 minutt å gå fra Oslo S
Pris: 3500,- for medlem, 5500,- for ikke-medlem
Påmeldingsfrist: 25. februar 2021

Om kursholderen:

Kristine Røed Brun arbeider til daglig som advokat i kommunesektorens organisasjon (KS). Kristine har spisskompetanse innenfor offentlige anskaffelser, og arbeider med juridisk rådgivning til kommunene, interessepolitikk og kurs/foredragsvirksomhet.

Kristine har tidligere arbeidet som advokat i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (SWV) og i konkurransepolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Kristine er medforfatter av kommentarutgaven til lov og forskrift om offentlige anskaffelser (Gyldendal).