Kan du nok om forvaltningsloven?

Kan du nok om forvaltningsloven?

Er bedriften din omfattet av forvaltningsloven når dere fatter et vedtak, krever inn avgifter eller fører tilsyn? Den 27. oktober holder Agnete Busengdal Sommerset og Elen Schmedling Gimnæs et webinar med det viktigste du bør vite.

Når bedriften treffer vedtak på bakgrunn av lov eller forskrift, krever inn avgifter, gir pålegg eller fører tilsyn, er sannsynligheten stor for at den omfattes av forvaltningsloven i disse sakene. Særskilte klageorganer, som skal behandle klager på bedriftenes vedtak, må også følge forvaltningsloven når de skal avgjøre klagesakene.

Webinaret holdes av vår juridiske direktør Agnete Busengdal Sommerset og advokatfullmektig Elen Schmedling Gimnæs. Sammen skal de lose deltagerne gjennom de grunnleggende forvaltningsrettslige prinsippene som ligger til grunn for all saksbehandling. 

De går også gjennom mange av reglene i forvaltningsloven, og tar for seg blant annet:

  • hva er en «sak»
  • hva er kravene til forsvarlig saksbehandling
  • hva er et vedtak og hvordan treffe et formelt vedtak
  • førsteinstansens saksbehandling når vedtak blir påklaget
  • krav til klageorganet og klageorganets saksbehandling
  • kravet om skriftlighet og andre formkrav
  • partenes rettigheter i forhold til egen sak
  • taushetsplikten og habilitetskravet
  • adgangen til å omgjøre vedtak
  • kort om rammer for forvaltningens skjønn - myndighetsmisbruk

Målgruppen for kurset er særlig administrativt ansatte i bedriftene og medlemmer av bedriftenes særskilte klagenemnder, men også andre som har behov for kunnskap om forvaltningsretten kan delta.

Målet er at dere skal sitte igjen med kunnskap om når virksomheten må følge forvaltningsloven, og en forståelse av de grunnleggende saksbehandlingsreglene og prinsippene man da må følge.

Tid: 27. oktober, 10:00 - 13:00

Pris: 2000 kroner for medlemmer, 3000 kroner for ikke-medlemmerBilde: Agnete Busengdal Sommerset (foto: Jill Johannessen) og Elen Schmedling Gimnæs (foto: Samfunnsbedriftene)