Koronapandemien som grunnlag for reforhandling av kontrakter

Koronapandemien som grunnlag for reforhandling av kontrakter

Den 17. mars holder advokat Håkon Andreas Riegels et webkurs om koronapandemien som grunnlag for reforhandling av kontrakter.

Koronapandemien har ført til en utfordrende økonomisk situasjon for enkelte markedsaktører, og flere av medlemmene i Samfunnsbedriftene har fått henvendelser fra leverandører med spørsmål om å gi rabatter eller reforhandle avtaler.

Hvilket spillerom har offentlig eide bedrifter til å reforhandle eller endre avtaler? Kurset vil ta for seg hvordan en force majeure som koronapandemien kan få betydning når et selskap skal vurdere ønsker om betalingsutsettelser, rabatter og endrede kontraktsvilkår generelt.

Kurset vil også ta for seg hvilket spillerom man har der kontrakten følger av en offentlig anskaffelse.

 

Plattform: Teams - alle påmeldte får innkalling med lenke.

Kursholder: advokat Håkon Andreas Riegel

Tid: kl. 10.00-12.00

Pris: kr. 1500 per deltaker per kurs (medlemspris).

Pris for ikke-medlemmer: kr. 2000,- per deltaker per kurs.