IKS eller AS - har dere oppnevnt særskilt klagenemnd? 

IKS eller AS - har dere oppnevnt særskilt klagenemnd? 

Utøver dere offentlig myndighet eller fatter enkeltvedtak i tråd med forvaltningsloven? Den 4. mai vil juridisk direktør Agnete Sommerset og utvalgte medlemmer forklare hvordan man kan håndtere kravet om «særskilt klagenemnd».

Har selskapet oppnevnt sin «særskilte klagenemnd»? Vet dere hvilke krav som stilles til et slikt klageorgan, hvem som kan oppnevnes som medlemmer, og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for klagebehandlingen?

Flere av våre medlemmer er usikre på disse spørsmålene. Vi inviterer derfor til et webinar som tar for seg dette saksfeltet. I den første halvdelen av kurset vil advokat Agnete Sommerset gå gjennom rettslige rammer og krav som stilles i forvaltningsloven § 28, andre ledd.

I den andre halvdelen av kurset vil Trygve Berdal, daglig leder i ReMidt og Nils-Erik Haagenrud, brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS og Odd Jørgen Nilssen, ordfører i Aukra kommune dele erfaringer rundt det å opprette en slik klagenemnd. Vi legger opp til god erfaringsutveksling og mange anledninger til å stille spørsmål, både til advokatene og til medlemmene som deltar.

Plattform: Zoom - alle påmeldte får innkalling med lenke.

Kursholder: juridisk direktør Agnete Sommerset

Tid: kl. 10.00-11.00

Pris: kr. 1000 per deltaker (medlemspris).

Pris for ikke-medlemmer: kr. 1.500,- per deltaker.