Krav om særskilt klagenemnd - hvordan gjør vi det?

Krav om særskilt klagenemnd - hvordan gjør vi det?

Utøver dere offentlig myndighet eller fatter enkeltvedtak i tråd med forvaltningsloven? Har selskapet oppnevnt sin «særskilte klagenemnd»? Vet dere hvilke krav som stilles til et slikt klageorgan, hvem som kan oppnevnes som medlemmer, og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for klagebehandlingen?

 

Flere av våre medlemmer er usikre på disse spørsmålene. Vi inviterer derfor til et webinar hvor våre advokater går gjennom rettslige rammer og krav som stilles i forvaltningsloven § 28, andre ledd. I tillegg vil et par av våre medlemsbedrifter dele erfaringer rundt opprettelsen av slike klagenemnder. Det vil være mulig å stille spørsmål både til advokatene og til medlemmene som deltar.

 

Plattform: Zoom - alle påmeldte får innkalling med lenke.

Kursholder: juridisk direktør Agnete Sommerset

Tid: kl. 10.00-11.00

Pris: kr. 500 per deltaker (medlemspris).

Pris for ikke-medlemmer: kr. 750,- per deltaker.