Kurs i styrearbeid for alle bransjer

Kurs i styrearbeid for alle bransjer

Velkommen til kurs i styrearbeid for alle bransjer. 

Det er kommet en del nye styrer på plass i våre ulike medlemsbedrifter, og vi ønsker å tilby styreledere, styremedlemmer, ansattvalgte styremedlemmer og daglig leder kurs i styrearbeid. Våre kurs i styrearbeid bidrar til bevissthet rundt rammeverket man skal forholde seg til, rolleforståelse, ansvar, forventninger og forpliktelser som følger med vervene. De bidrar til en økt profesjonalisering i styrearbeidet og i forholdet til eiere og selskapet for øvrig.

I løpet av kursdagen behandler vi følgende temaer:

 • Kort om ulike selskapsformer og organisering av virksomhet
 • Hva er et godt styre?
 • Hva er styrets viktigste oppgaver? Forvaltning og tilsyn
 • Hva er en eierstrategi?
 • Styrets strategiarbeid
 • Har eier og styret ulike roller?
 • Har ansatte en spesiell rolle i styret?
 • Forholdet mellom daglig leder og styret
 • Kan et styremedlem bli personlig ansvarlig?
 • Hva er reglene for habilitet?
 • Taushetsplikt og lojalitetsplikt
 • Har det noen betydning om styremedlemmet også sitter i kommunestyret?
 • Andre aktuelle temaer

Målgruppe: Styremedlemmer og daglige ledere i KF, IKS, AS, SA eller foreninger

 • Når: Torsdag 17. september kl. 10.00 - 15.00
 • Hvor: Digitalt - du vil få tilsendt lenke
 • Pris medlemmer: Kr. 3 000,- pr. pers 
 • Pris ikke medlemmer: Kr. 5 500,- pr. pers
 • Påmeldingsfrist: 27. august 2020