Må bedriften «din» følge åpenhetsloven? Dette må du vite

Må bedriften «din» følge åpenhetsloven? Dette må du vite

Har du oversikten over arbeidsforholdene hos leverandørene dere bruker? Det må dere om dere skal følge åpenhetsloven. Dette bør også din bedrift sjekke. Lær mer på vårt webinar den 21. september.

Åpenhetsloven skal fremme arbeidet for anstendige arbeidsvilkår og menneskerettigheter. Og den skal gi utenforstående lett tilgang til informasjon om hva en virksomhet gjør på feltet.

Loven gjelder alle «større virksomheter». Dette er virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av tre følgende vilkår:

  1. salgsinntekt på 70 millioner;
  2. balansesum på 35 millioner, eller;
  3. gjennomsnittlig ansatte på 50 årsverk.

Flere av våre medlemsvirksomheter oppfyller minst to av disse vilkårene. Vi oppfordrer derfor hver enkelt virksomhet til selv å sjekke dette.

På dette webinaret får du blant annet høre fra Forbrukertilsynet – som skal håndheve den nye loven. De har myndighet til å vedta forbud, påbud, mulkt eller gebyrer, men dialog og veiledning vil være deres hovedarbeidsmetode.

Du vil lære mer om «aktsomhetsvurderingen» som skal gjøres årlig innen 30. juni. Og du vil høre mer om andre aktive grep som din virksomhet bør ta for å sikre at dere følger åpenhetsloven.

Bli med oss, sammen med Forbrukertilsynet, og ta enda et steg videre i retningen mot å oppnå FNs bærekraftsmål.

 

Plattform: Zoom - alle påmeldte får innkalling med lenke.

Kursholder: advokat Didrik Greve Økland, advokat Ane Granlund og Forbrukertilsynet

Tid: kl. 10.00-12.00

Pris: kr. 500 per deltaker per kurs


Foto: DCL "650" / Unsplash