Offentlig støtte i et nøtteskall

Offentlig støtte i et nøtteskall

EØS-avtalen slår fast at det er forbudt å gi offentlig støtte til en markedsaktør. Den 4. november holder advokatfullmektig Håkon Andreas Riegels et webkurs med det viktigste du bør vite.

Foretak som opererer i markedet i konkurranse med andre skal drive virksomheten på forretningsmessige vilkår og må stå økonomisk på egne ben.

Hva er egentlig offentlig støtte? Hvordan må virksomheten organiseres og/eller hvilke tiltak er nødvendige for å unngå ulovlig kryssubsidiering av markedsvirksomheten?

På dette web-kurset går vi gjennom hovedreglene om offentlig støtte i EØS-avtalen og hvilke hovedgrep bedriften kan ta for å sikre at man ikke bryter støttereglene, herunder om markedsinvestor-prinsippet.

Plattform: Teams - alle påmeldte får innkalling med lenke.

Kursholder: advokatfullmektig Håkon Andreas Riegels

Tid: kl. 10.00-12.00

Pris: kr. 1500 per deltaker per kurs (medlemspris).

Pris for ikke-medlemmer: kr. 2000,- per deltaker per kurs.


Foto: tidligere Eid kommune (nå del av Stad kommune)