"Offentlighet og innsyn" i et nøtteskall

"Offentlighet og innsyn" i et nøtteskall

Omfattes din bedrift av offentlighetsloven? Da har offentligheten krav på innsyn i mange opplysninger. Den 2. november holder advokat Håkon Andreas Riegels et webkurs med det viktigste du bør vite.

Dersom bedriften utfører oppgaver for kommunale eiere og ikke hovedsakelig driver forretningsaktivitet i et marked, omfattes den av offentlighetsloven.

Lovens hovedregel er i slike tilfeller at alle dokumenter som kommer inn til, utarbeides av og sendes ut av bedriften er offentlige og kan kreves utlevert for innsyn.

På dette web-kurset går vi gjennom offentlighetslovens hovedregler og særlig om de unntakene den oppstiller. Hvilke opplysninger skal eller kan unntas fra innsyn? Hvilke hensyn skal avveies? Hvordan behandle en innsynsbegjæring?

Plattform: Zoom - alle påmeldte får innkalling med lenke.

Kursholder: advokat Håkon Andreas Riegel

Tid: kl. 10.00-12.00

Pris: kr. 1500 per deltaker per kurs (medlemspris).

Pris for ikke-medlemmer: kr. 2000,- per deltaker per kurs.


Foto: Jill Johannessen