Personvern på arbeidsplassen

Personvern på arbeidsplassen

Kurset vil ta for seg de grunnleggende prinsippene og reglene innenfor GDPR. Dessuten vil det bli gitt praktiske råd om hvordan bedriften kan utarbeide intern dokumentasjon og etablere gode personvernrutiner fra et arbeidsgiver/arbeidstaker perspektiv.

Mer info kommer. 

 

Tid: 09.00-12.00

Sted: Teams - lenke vil bli sendt ut dagen før webinaret

Pris: Kr. 1.000,- medlemmer, kr. 1.500,- ikke medlemmer