Reforhandling av kontrakter

Reforhandling av kontrakter

Økte priser på strøm, drivstoff og ulike råvarer var noe som preget 2022. Ved inngangen av 2023 preges nyhetsbildet fortsatt av dette.

Flere leverandører kan derfor oppleve at de har inngått kontrakter som ikke er balanserte, og som de faktisk taper penger på. Kontraktspartnere tar derfor gjerne kontakt for å få rabatter eller forsøke å reforhandle inngåtte avtaler. Men hvilket handlingsrom har du som leder i en samfunnsbedrift? Og hvordan går du eventuelt frem? Kurset vil ta for seg adgangen, og eventuelt hvilket spillerom man har til å gi rabatter eller reforhandle en kontrakt som følger av en offentlig anskaffelse.

 

Tid: 29.mars 10.00-12.00

Sted: Web - lenke vil bli sendt dagen før webinaret

Pris: 1.500,- for medlemmer / 2.000,- for ikke medlemmer