Selvkostreglene for kommunale tjenester

Selvkostreglene for kommunale tjenester

Mange av Samfunnsbedriftenes medlemmer leverer tjenester til selvkost. Hva er siste utvikling innen dette regelverket? Velkommen til vårt kurs den 10. november med den dyktige kursholderen Øyvind Sunde.

Bedrifter som leverer tjenester til selvkost har en ramme for hva de kan kreve inn som betaling fra sine brukere. I sum skal innbyggerne betale det tjenesten koster. Men her er det mange nyanser og et regelverk i utvikling.

Målgruppe: Ledere og andre som arbeider i bedrifter og kommuner med produksjon av selvkosttjenester

  • Når: Tirsdag 10. november 2020 kl. 9.30-16.00
  • Hvor: Clarion Hotel Oslo, Oslo.  
  • Kursholder: Øyvind Sunde i BDO/Samfunnsbedriftene
  • Pris: Kr. 3 500,- pr. pers inkludert lunsj (medlemmer), kr. 5 500,- per pers. inkludert lunsj (ikke-medlemmer)
  • Påmeldingsfrist: mandag 26. oktober 2020

Kursholder: Øivind Sunde er direktør i BDO Norge. 

Dette kurset arrangeres i samarbeid med Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).

Nærmere informasjon om innholdet i kurset og programmet kommer i september.


Foto: Scott Graham / Unsplash