Statsstøtte og "konkurranse på like vilkår" i et nøtteskall

Statsstøtte og "konkurranse på like vilkår" i et nøtteskall

Mange kommunalt eide bedrifter driver med både forvaltning og forretning, og andre driver konkurranseutsatt virksomhet. Den 3. mars holder advokat Håkon Andreas Riegels et webkurs med det viktigste du bør vite.

 

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) «rasler med sablene» og gir uttrykk for at offentlig virksomhet som driver i konkurranse med private kan være problematisk sett opp imot reglene om statsstøtte.

«Konkurranse på like vilkår» omhandler regjeringens utredninger de siste årene for å sikre at offentlige og private aktører som selger tjenester i markedet skal ha like konkurransevilkår.

Hva sier utredningene om den økonomiske aktiviteten som det offentlige/kommunene eier og driver? Hvilke tiltak er foreslått som kan påvirke kommunalt eide bedrifter som helt eller delvis opererer i markedet? Må man skille ut næringsaktivitetene i AS? Eller kan bedriften fortsatt drive noe næring ved siden av de med lovpålagte oppgaver?

Dette web-kurset gir deg en rask innføring i "konkurranse på like vilkår"-arbeidet og gir overordnede råd om hvordan bedriften kan forberede seg på mulige lovendringer.

 

Plattform: Zoom - alle påmeldte får innkalling med lenke.

Kursholder: advokat Håkon Andreas Riegels

Tid: kl. 10.00-12.00

Pris: kr. 1500 per deltaker per kurs (medlemspris).

Pris for ikke-medlemmer: kr. 2000,- per deltaker per kurs.


Foto: Priscilla Du Preez / Unsplash