Vil du bli sertifisert i offentlige anskaffelser?

Vil du bli sertifisert i offentlige anskaffelser?

Ønsker dere å gjøre bedre innkjøp? Har dere behov for mer kompetanse i offentlige anskaffelser? I samarbeid med Inventura AS holder Samfunnsbedriftene et sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser for sine medlemmer.

Samfunnsbedriftene tilbyr nå medlemmene et sertifiseringskurs i den nasjonale sertifiseringsordning for offentlige innkjøpere til rabattert medlemspris. Ordningen er utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Kurset leveres av Inventura og deres kompetanseprogram innen innkjøp, Innkjøpsskolen.

I videoen under kan du lære mer om Innkjøpsskolen.

Etter fullført kurs og bestått eksamen får deltakerne sertifiseringsbevis som dokumentasjon på oppnådd kompetanse.

Sertifiseringskurset består av et digitalt oppstartsmøte som gjennomgår fagplan og forventninger til kurset. Etter oppstartsmøtet skal deltakerne gjennomføre nettbaserte moduler som forberedelser til en felles to-dagers samling med avsluttende eksamen. Dag 1 blir det felles middag, inkludert i kursavgiften.

De nettbaserte modulene vil gi profesjonell og effektiv opplæring i innkjøpsprosser, kunnskap og ferdigheter som gir bedre innkjøp, og trygghet til å lede innkjøpsprosesser. Modulene vil gå gjennom hele innkjøpsprosessen fra forarbeid til oppfølging av anskaffelser, og gi kompetansen man trenger for å ta eksamen.

Les mer om sertifisering av offentlige anskaffelser på Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings hjemmesider.

Program:

  • Digitalt oppstartsmøte 9. september kl. 08:30 – 09:00
  • Nettbasert moduler
  • To-dagers samling, 6. og 7. oktober, med felles middag på Dinner dag 1. 
  • Eksamen 7. oktober

Kursholder: Inventura
Pris: kr. 17.900 per deltaker.
Overnatting: Karl Johan hotel, Karl Johans gate 33. Rom må bookes av hver enkelt selv, send mail til: service@karljohan.no og oppgi samfunnsbedriftene 2022. 

Kontaktinfo: 

Didrik Greve Økland
Tlf. 907 87 536 / didrik.greve.okland@samfunnsbedriftene.no

Marina Djoric (praktisk informasjon)
Tlf. 944 85 039 / marina.djoric@samfunnsbedriftene.no

 

***

Kort om sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser: 

  • SOA er en nasjonal sertifiseringsordning for offentlige innkjøpere. Ordningen skal bidra til å heve og å dokumentere innkjøpskompetansen i Norge. Fagplan og kartleggingstest er gode verktøy for kompetansebygging. Etter fullført sertifiseringstest får man sertifiseringsbevis som dokumentasjon på oppnådd kompetanse.
  • Det er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som har ansvar for SOA. Norsk Test er testleverandør og leverer kartleggings- og sertifiseringstesten.
  • SOA Basis er den første modulen i Sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser. SOA Basis består av en fagplan, kartleggingstest og sertifiseringstest. Fagplanen beskriver relevante emner og kompetansemål en innkjøper skal kjenne til for å gjennomføre anskaffelser på et grunnleggende nivå.