Jobb slik med aktivitets- og redegjørelsesplikten!

Jobb slik med aktivitets- og redegjørelsesplikten!

Alle arbeidsgivere må aktivt fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Men hvordan skal dere gå frem? Lær mer av advokatfullmektig Marianne Liaklev på vårt webinar den 18. oktober

I dette webinaret gis det en innføring i aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringslovens kapittel 4.

Alle arbeidsgivere i Norge plikter å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Konkret betyr det at virksomhetene skal iverksette tiltak og jobbe forebyggende for økt likestilling. 

Pliktene varierer mellom offentlige, og store og små private virksomheter, og i dette webinaret skal vi gå nærmere inn i de ulike pliktene og hvordan disse pliktene kan ivaretas i praksis. Både de ulike beskyttede diskrimineringsgrunnlagene og områdene arbeidsgiver skal jobbe med, blir nærmere belyst i webinaret.

Målet med temadagen er å øke bevisstheten om arbeidsgivers aktivitets – og redegjørelsesplikten, og gi konkret veiledning om hvordan dette arbeidet kan ivaretas i den enkelte virksomhet.

 

Program

Kl 10 – 10.45 Gjennomgang av regelverket, herunder også kort om diskrimineringsvernet i arbeidsforhold

Kl. 11 – 11.30: Praktiske råd om hvordan virksomhetene kan komme i gang med arbeidet med ARP, herunder de tillitsvalgtes rolle i arbeidet og gjennomgang av tilgjengelige ressurser og maler

Kl. 11.30-11.45: Dokumentasjonsplikt, opplysningsplikt og håndheving

Kl. 11.45 – 12.00: Spørsmål og oppsummering

 

Sted: Digitalt - lenke vil bli sendt ut dagen før webinaret!

Pris: 1.500,- medlemmer / 2.000,- ikke-medlemmer

Foredragsholder: Marianne Liaklev, advokatfullmektig Samfunnsbedriftene