Alternativ pensjon for bedrifter på Bedriftsavtalen

Alternativ pensjon for bedrifter på Bedriftsavtalen

Bedriftsavtalen åpner for å skifte fra offentlig til hybrid pensjonsordning. Pensjonsrådgiver Beate Fahre og direktør for arbeidsgiverservice Frode Nilssen loser deg gjennom ulike problemstillinger på vårt webinar den 19. mars.

Flere og flere oppdager fordelene med den «nye» hybride pensjonsordningen som gir de ansatte livslang og kjønnsnøytral pensjon, samtidig som arbeidsgiver sikres forutsigbarhet i pensjonskostnadene.

Vi ønsker med dette webinaret å belyse forskjellene mellom den offentlige og den hybride pensjonsordningen og hva som skal til for at du kan gjøre endringer i egen bedrift.

OBS: Dette kurset er for de av Samfunnsbedriftenes medlemmer som følger Bedriftsavtalen. Her kan du lese hvilke bransjer det gjelder.

Beate Fahre er pensjonsrådgiver i VESTBY & FAHRE. Hennes spesialitet er å «formidle pensjon, forsikring og økonomi på en engasjerende og forståelig måte».

Frode Nilssen er direktør for arbeidsgiverservice i Samfunnsbedriftene.

Målgruppe: Medlemmer som er på Bedriftsavtalen

Tid: 19. mars, kl. 10:00 - 13:00

Pris: 900,-

Plattform: Zoom - alle påmeldte får tilgang med lenke

 

Program

10:00 - 10:10: Introduksjon og presentasjon

10:10 - 11:30: Forskjellene mellom hybrid – og offentlig tjenestepensjon – konsekvensene for virksomheten og for den ansatte

11:30 - 12:00: Pause

12:00 - 12:30: Endringsprosess – hva må virksomheten gjøre for å starte og gjennomføre endringer i pensjonsordnignene

12.30 – 12.40: Spørsmål og oppsummering


Foto: Tim Mossholder / Unsplash