Arbeidstid og ferie er to sider av samme mynt

Arbeidstid og ferie er to sider av samme mynt

For bedrifter med samfunnskritiske oppgaver er det viktigere enn noensinne å være tidlig ute med å planlegge ferieavvikling. Vårt webkurset den 17. november tar for seg en rekke sider ved dette saksfeltet.

De fleste av våre medlemsbedrifter må kunne levere grunnleggende samfunnstjenester uansett hva slags situasjon lokalsamfunnet eller landet skulle befinne seg i. Dette legger føringer på ferieavvikling og arbeidstid.

På dette webkurset skal vi både se på lovverket og ta for oss en rekke konkrete måter å løse utfordringer på. Deltagerne vil også få anledning til å utveksle erfaringer på feltet.

Målgruppe: Ledere, personal-/HR-funksjonen eller andre med arbeidsgiveransvar i Samfunnsbedriftenes medlemsbedrifter

  • Når: Tirsdag 17. november kl. 10:00-15.00
  • Hvor: Kurset avholdes kun digitalt. Møtelenke tilsendes til påmeldte deltakere.
  • Pris: Kr. 1 200,- pr. pers.
  • Påmeldingsfrist: 10. november 2020 for fysisk deltakelse og 15. november for digitalt deltakelse. 


Foto: Jill Johannessen