HR-nettverk

Et nettverk for deg som jobber med ledelse/HR/personal og savner noen å diskutere ulike problemstillinger med.

Nettverk og læring i grupper, gjerne på tvers av bransjer/sektorer, er nyttig for å tilegne seg ny kompetanse og løse problemer i jobbhverdagen.

KS Bedrift har for tiden to aktive HR-nettverk som har møttes tre ganger i løpet av året hver. Dette er et tilbud til personalmedarbeidere/personalsjef/HR-sjef og daglige ledere/adm. direktører. 

Å være en del av et nettverk bidrar til at man:

  • kan diskutere og lære av andres erfaringer for å løse utfordringer i egen virksomhet
  • kan ta en telefon og spørre om saker du ofte er alene om å jobbe med i egen virksomhet
  • tilegner seg ny kunnskap gjennom samarbeid med andre.

Kunne du tenke deg å delta i et av nettverkene, send e-post til arrangement@samfunnsbedriftene.no