KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - 2. samling UTSATT PÅ UBESTEMT TID

2. samling
Oppstart 4. - 5. februar 2020

Nytt program starter høsten 2020.