Samfunnsbedriftenes lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - 3. samling

3. samling

Oppstart 4. - 5. februar 2020.

Nytt program starter høsten 2020.