Samfunnsbedriftenes lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - 4. samling

4. samling

Oppstart 4. - 5. februar 2020.

Nytt program starter høsten 2020.