Samfunnsbedriftenes lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - Oppstart høst 2020

Samfunnsbedriftene tilbyr lederutviklingsprogrammet "Samfunnsansvarlige bedrifter – Bevisste ledere" for ledere i våre medlemsbedrifter.

Tid: Oppstart tirsdag 1. og onsdag 2. september 2020.

Sted: Hurdalsjøen Hotell (ca. 30 min. kjøring fra Gardermoen)

 Samlinger:
Samling 1:   tirsdag 1. – onsdag 2. september
Samling 2:   tirsdag 13. – onsdag 15. oktober
Samling 3:   torsdag 26. – fredag 27. november
Samling 4:   tirsdag 19. – onsdag 20. januar
 

Mer informasjon med bl.a. påmelding og pris kommer.