Lokale forhandlinger og lønnspolitikk - Energiavtalene

Lokale forhandlinger og lønnspolitikk - Energiavtalene

Snart er det tid for lokale forhandlinger i alle bedriftene som følger Energiavtale I og II. Den 30. juni holder direktør Frode B. Nilssen og rådgiver Bjørg Wølneberg et webinar for deg som trenger en innføring.

Webinaret vil gi en grunnleggende gjennomgang av det arbeidsgivere trenger å vite om tariffavtalens regler på området, samt råd og veiledning i hvordan man gjennomfører lokale lønnsforhandlinger.

Lønnssystem og krav til lokal lønnspolitikk vil også være en naturlig del av dette. Innholdet vil være tilpasset bestemmelsene i Energiavtale I og II.

Dato/tidspunkt: Tirsdag 30. juni kl. 10.00 - 13.00 

Digital plattform: Zoom 

Målgruppe: Daglig leder og andre representanter for arbeidsgiver med ansvar eller medansvar for gjennomføring av lokale forhandlinger og bedriftens lønns- og personalpolitikk.

Pris: kr. 900,- Arrangementet er kun for medlemmer i Samfunnsbedriftene

Kursholder: Frode Nilssen, Samfunnsbedriftene og Bjørg Wølneberg, Samfunnsbedriftene

-NB! Denne temadagen er ment for bedrifter som følger tariffavtalene Energiavtale I og II. Det arrangeres tilsvarende temadager for bedrifter som følger Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter «Bedriftsavtalen» eller Hovedtariffavtalen HTA (kommuneavtalen).


Foto: iStock