Lokale forhandlinger og lønnspolitikk - Hovedtariffavtalen

Lokale forhandlinger og lønnspolitikk - Hovedtariffavtalen

Snart er det tid for lokale forhandlinger i alle bedriftene som følger Hovedtariffavtalen. Den 15. juni holder direktør Frode B. Nilssen og rådgiver Bjørg Wølneberg et webinar for deg som trenger en innføring.

Webinaret vil gi en grunnleggende gjennomgang av det arbeidsgivere trenger å vite om tariffavtalens regler på området, samt råd og veiledning i hvordan man gjennomfører lokale lønnsforhandlinger.

Lønnssystem og krav til lokal lønnspolitikk vil også være en naturlig del av dette. Innholdet vil være tilpasset bestemmelsene i Hovedtariffavtalen (HTA).

Dato/tidspunkt: Tirsdag 15. juni kl. 10.00 - 13.00 

Digital plattform: Zoom 

Målgruppe: Daglig leder og andre representanter for arbeidsgiver med ansvar eller medansvar for gjennomføring av lokale forhandlinger og bedriftens lønns- og personalpolitikk.

Pris: kr. 900,- arrangementet er kun for medlemmer i Samfunnsbedriftene

Kursholder: Frode Nilssen, Samfunnsbedriftene og Bjørg Wølneberg, Samfunnsbedriftene

-NB! Denne temadagen er ment for bedrifter som følger Hovedtariffavtalen «HTA» (kommuneavtalen). Det arrangeres tilsvarende temadager for bedrifter som følger energiavtalene eller Bedriftsavtalen.


Foto: Marten Bjork / Unplash